Skip to main content

Over ons

De Beweegbox
De Beweegbox materiaal
De Beweegbox materiaal
De Beweegbox materiaal
De Beweegbox materiaal
De Beweegbox materiaal
De Beweegbox materiaal
De Beweegboxen
De Beweegbox materiaal
De Beweegbox materiaal
De Beweegbox materiaal
De Beweegbox materiaal

Het ontstaan van

De Beweegbox

In mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs én in mijn bijlespraktijk werk ik al een aantal jaren met bewegend leren en zie ik het positieve effect ervan. Ook merk ik elke dag hoe leuk leerlingen het vinden!

Bewegend leren wordt op veel scholen nog te weinig opgenomen in de dagelijkse praktijk. Veel leerkrachten proberen wel om leren en bewegen aan elkaar te koppelen, maar worstelen tegelijkertijd met de vraag: hoe kom ik aan ideeën, activiteiten en materialen en hoe koppel ik die aan bewust gekozen leerdoelen?

Mijn ervaringen als leerkracht en bijlesjuf, plús mijn passie om bezig te zijn met vernieuwing en ontwikkeling, zijn de basis geweest voor het bedenken van De Beweegbox.
Samen met een enthousiast team hebben we dit idee verder vormgegeven tot wat het nu is: een kant-en-klare box vol met spelkaarten en bijbehorende materialen, allemaal uitgaand van de SLO kerndoelen op taal-, lees- reken- en spellinggebied.

We hebben drie beweegboxen ontwikkeld: voor groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor leerkrachten is het een totaalpakket waarmee ze ‘morgen’ bewegend leren kunnen inzetten, zodat er door leerlingen volop geoefend kan worden met actuele lesdoelen.