De Beweegbox 3-4 | Compleet

1.995,00 incl BTW

Hét totaal product op het gebied van bewegend leren!
.
De Beweegbox 3-4 bestaat uit
 • Lespakket  3-4
  • 83 – spelkaarten
  • 52 – werkbladen
  • 2675 – oefenkaartjes
 • Beweegmatten en getallenlijnen
  • getallenlijn tot 100 – 10 meter dubbelzijdig
  • getallenlijn tot 100 – 5  meter enkelzijdig
  • slangenmat
  • klokmat met wijzers
  • lettermat
 • Een box vol spelmaterialen
.
Levertijd

1 tot 2 maanden

Offerte aanvragen
Betalen per maand
Artikelnummer: 340 Categorie: Tag:

Beschrijving

SPELKAARTEN 3-4

Op elke spelkaart staat een leerdoel centraal. Voor De Beweegbox 3-4 zijn 83 spelkaarten ontwikkeld. Alle leerdoelen lees je hieronder.

Spelkaarten

 • B34K01 – De leerling kan de waarde van cijfers in getallen bepalen
 • B34K02 – De leerling kan (buur)getallen ordenen t/m 20
 • B34K03 – De leerling kan aantallen turven
 • B34K04 – De leerling kent de getallen en de getalrij t/m 20
 • B34K05 – De leerling kan de telrij opzeggen tot ten minste 100 en vanuit elk getal verder tellen en terugtellen
 • B34K06 – De leerling kan vijftallen en tientallen plaatsen op de getallenlijn t/m 100
 • B34K07 – De leerling kan getallen plaatsen op de getallenlijn t/m 100
 • B34K08 – De leerling kan getallen t/m 10 splitsen
 • B34K09 – De leerling kan getallen t/m 20 splitsen
 • B34K10 – De leerling kan getallen t/m 20 verdubbelen en halveren
 • B34K11 – De leerling kan verder en terugtellen met sprongen van 1, 2, 5 en 10
 • B34K12 – De leerling weet wat even en oneven getallen zijn en kan deze benoemen
 • B34K13 – De leerling kan vlot optellen en aftrekken tot en met 10
 • B34K14 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 20, met overschrijding van het tiental
 • B34K15 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 100, met overschrijding van het tiental en daarbij een passende schatting maken
 • B34K16 – De leerling weet wat meer en minder is en kan aangeven hoeveel meer of minder er is
 • B34K17 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 2
 • B34K18 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 5
 • B34K19 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 10
 • B34K20 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 3
 • B34K21 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 4
 • B34K22 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 6
 • B34K23 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 7
 • B34K24 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 8
 • B34K25 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 9
 • B34K26 – De leerling kan eenvoudige deelsommen maken
 • B34K27 – De leerling kan vlot optellen, aftrekken tot en met 20
 • B34K28 – De leerling kan de lengte meten met natuurlijke maten
 • B34K29 – De leerling kan lengtes met elkaar vergelijken
 • B34K30 – De leerling kan het meetresultaat van een meting met een meetlint aflezen
 • B34K31 – De leerling kan materialen meten in meters en/of centimeters
 • B34K32 – De leerling kan de oppervlakte (in aantal hokjes) van een roosterpatroon bepalen
 • B34K33 – De leerling kan begrippen rond inhoud gebruiken in situaties
 • B34K34 – De leerling kan begrippen rond gewicht gebruiken in situaties
 • B34K35 – De leerling kan kloktijden van halve en hele uren opzetten op een analoge klok
 • B34K36 – De leerling kan klokkijken met hele en halve uren op een digitale klok
 • B34K37 – De leerling kan op de analoge klok tijden tot op de minuut nauwkeurig aflezen en benoemen
 • B34K38 – De leerling kan hele uren, halve uren en kwartieren omzetten van analoge naar digitale tijd en andersom
 • B34K39 – De leerling kan de tijdsduur berekenen tussen twee tijdstippen op de analoge en digitale klok
 • B34K40 – De leerling weet dat er 12 maanden en 4 seizoenen in een jaar zitten en kent de namen en volgorde van de maanden en seizoenen
 • B34K41 – De leerling kan bedragen t/m 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro
 • B34K42 – De leerling kan bedragen t/m 2 euro op verschillende manieren samenstellen met munten
 • B34K43 – De leerling kan hele bedragen tot 100 euro samenstellen met biljetten en munten van 1 en 2 euro
 • B34K44 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers achteraan (mkmm) correct schrijven
 • B34K45 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers vooraan (mmkm) correct schrijven
 • B34K46 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (mmkmm) correct schrijven
 • B34K47 – De leerling kan woorden met meer dan twee medeklinkers achter elkaar (mmmkm- mkmmm) correct schrijven
 • B34K48 – De leerling kan woorden met -sch- of -schr- correct schrijven
 • B34K49 – De leerling kan woorden met -ng- correct schrijven
 • B34K50 – De leerling kan woorden met -nk- correct schrijven
 • B34K51 – De leerling kan mkm-woorden met lange klanken correct schrijven
 • B34K52 – De leerling kan woorden met tweetekenklanken correct schrijven
 • B34K53 – De leerling kan mmkm-woorden en mkmm-woorden correct schrijven
 • B34K54 – De leerling kan woorden met een tussenklank die niet geschreven wordt correct schrijven
 • B34K55 – De leerling kan woorden met -ng- of -nk- correct schrijven
 • B34K56 – De leerling kan woorden met -au-, -auw, -ou- of -ouw correct schrijven
 • B34K57 – De leerling kan verkleinwoorden met de uitgang -je of -tje correct schrijven
 • B34K58 – De leerling kan woorden met ge-, be-, ver- of met -el, -er, -en correct schrijven
 • B34K59 – De leerling kan woorden met -ei- of -ij- correct schrijven
 • B34K60 – De leerling kan woorden met -aai, -ooi of -oei correct schrijven
 • B34K61 – De leerling kan samengestelde woorden met twee medeklinkers na elkaar correct schrijven
 • B34K62 – De leerling kan woorden met -eer, -oor of -eur correct schrijven
 • B34K63 – De leerling kan woorden met f en v correct schrijven
 • B34K64 – De leerling kan woorden met s en z correct schrijven
 • B34K65 – De leerling kan woorden met -ch of -cht correct schrijven
 • B34K66 – De leerling kan woorden met -d correct schrijven
 • B34K67 – De leerling kan woorden met -eeuw, -ieuw of -uw correct schrijven
 • B34K68 – De leerling kan woorden met een open eerste lettergreep correct schrijven
 • B34K69 – De leerling kan woorden met een gesloten eerste lettergreep correct schrijven
 • B34K70 – De leerling kan bepalen of het lidwoord ‘de’ of ‘het’ voor een zelfstandig naamwoord komt
 • B34K71 – De leerling kan het zelfstandig naamwoord vinden in een zin
 • B34K72 – De leerling kan een werkwoord herkennen in een zin
 • B34K73 – De leerling kan woorden in enkelvoud omzetten in meervoud en andersom
 • B34K74 – De leerling kan een tegenstelling benoemen
 • B34K75 – De leerling kan aangeven of twee woorden rijmen
 • B34K76 – De leerling kan een woord opdelen in fonemen (‘vaas’: ‘v – aa – s’) en deze in de juiste volgorde benoemen
 • B34K77 – De leerling kan de fonemen van een woord samenvoegen tot een woord (‘k – a – t’ tot ‘kat’)
 • B34K78 – De leerling kan woorden in klankgroepen verdelen en deze weer samenvoegen (‘ta – fel – poot’)
 • B34K79 – De leerling kan mkm-woorden correct lezen
 • B34K80 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers achteraan (mkmm) correct lezen
 • B34K81 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers vooraan (mmkm) correct lezen
 • B34K82 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (mmkmm) correct lezen
 • B34K83 – De leerling kan woorden met meer dan twee medeklinkers achter elkaar (mmmkm-mkmmm) correct lezen

SPELMATERIALEN 3-4

In De Beweegbox 3-4 zitten diverse spelmaterialen. Hierdoor kun je direct aan de slag met het beschreven spel. Je vindt alle benodigdheden op de spelkaart.

Spelmaterialen

 • 1 st. – ringmap met 83 spelkaarten
 • 1 st. – ringmap met 52 werkbladen
 • 2675 st. – oefenkaartjes
 • 1 st. – getallenlijn tot 100 – 10 meter dubbelzijdig
 • 1 st. – getallenlijn tot 100 – 5 meter
 • 1 st. – slangenmat
 • 1 st. – klokmat
 • 1 st. – lettermat
 • 20 st. – pylon
 • 15 st. – tennisbal
 • 2 st. – springladder
 • 1 st. – stoepkrijt
 • 36 st. – springkikker
 • 15 st. – houten dobbelsteen
 • 4 st. – speelbal
 • 2 st. – klein kratje
 • 1 st. – speelveldmaker
 • 36 st. – wie ben ik-bril
 • 4 st. – hockeystick
 • 4 st. – hockeybal
 • 36 st. – sponsbal
 • 8 st. – speelbeker
 • 15 st. – springtouw
 • 5 st. – dobbelsteen met insteekhoezen
 • 30 st. – klembordje
 • 10 st. – whiteboard stift
 • 36 st. – pittenzakje
 • 15 st. – dobbelsteen t/m 10
 • 30 st. – vliegenmepper
 • 15 st. – meetlint
 • 20 st. – hoepels + verbindingen
 • 1 st. – stabilo woody setje

WERKBLADEN 3-4

Er zijn zo’n 54 werkbladen ontwikkeld om het gebruik van De Beweegbox 3-4 zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de leerkracht. De box bevat één origineel.

Werkbladen

 • B34 – Dobbelbeweegblad A – werkblad
 • B34 – Dobbelbeweegblad B – werkblad
 • B34K15 – Slangensom – werkblad
 • B34K28 – Natuurlijk maatje – werkblad
 • B34K30 – Meten is weten – werkblad
 • B34K31 – Lengtemaatje – werkblad
 • B34K32 – Roostertjes – invulblad
 • B34K32 – Roostertjes – werkblad
 • B34K33 – Inhoudlopertje – antwoordblad
 • B34K33 – Inhoudlopertje – invulblad
 • B34K33 – Inhoudlopertje – opdrachtkaarten
 • B34K34 – Gewichtlopertje – antwoordblad
 • B34K34 – Gewichtlopertje – invulblad
 • B34K34 – Gewichtlopertje – opdrachtkaarten
 • B34K37 – Verbind de klok – opdrachtkaarten
 • B34K37 – Verbind de klok – invulblad
 • B34K37 – Verbind de klok – antwoordblad
 • B34K38 – Kloklopertje – werkblad
 • B34K40 – Tijdlopertje – werkblad
 • B34K40 – Tijdlopertje – invulblad
 • B34K40 – Tijdlopertje – antwoordblad
 • B34K42 – Muntje leggen – werkblad
 • B34K43 – Geldlopertje – werkblad
 • B34K49 – Boter, kaas en eieren – werkblad
 • B34K50 – Spellingkegel – werkblad
 • B34K51 – Spellingbingo – werkblad
 • B34K52 – Spellingdartspel – werkblad
 • B34K54 – Schrijf me niet – werkblad
 • B34K55 – NG-NK verhaal – werkblad
 • B34K57 – Zoek het verkleinwoord – werkblad
 • B34K58 – Woordstukjes mikken – werkblad
 • B34K62 – Eer-oor-eur verhaal – werkblad
 • B34K64 – Het mepdictee – werkblad
 • B34K67 – Dobbel en hobbel – knipblad
 • B34K67 – Dobbel en hobbel – werkblad
 • B34K68 – Stuiterbal – werkblad
 • B34K69 – Beweeg en gooi – werkblad
 • B34K70 – Het lidwoordenspel – werkblad
 • B34K71 – Zelfstandig naamwoorden race – werkblad
 • B34K71 – Zelfstandig naamwoorden race – antwoordblad
 • B34K72 – Werkwoordenrace – werkblad
 • B34K72 – Werkwoordenrace – invulblad
 • B34K72 – Werkwoordenrace – antwoordblad
 • B34K73 – Renspel – werkblad
 • B34K74 – Tegenstellingenloop – opdrachtkaarten
 • B34K74 – Tegenstellingenloop – invulblad
 • B34K74 – Tegenstellingenloop – antwoordblad
 • B34K75 – Rijmtijd – opdrachtkaarten
 • B34K75 – Rijmtijd – invulblad
 • B34K75 – Rijmtijd – antwoordblad
 • B34K77 – Woordenmep – werkblad
 • B34K78 – Klanksprongen – werkblad

OEFENKAARTJES 3-4

In De Beweegbox 3-4 zitten 2675 oefenkaartjes. De oefenkaartjes zijn direct inzetbaar voor de professional en de leerlingen. De oefenkaartjes kunnen zeer divers worden ingezet.

Oefenkaartjes

 • 80 st. – groep 3-4 – getalkaartjes 1 t/m 20
 • 60 st. – groep 3-4 – getalbeeldkaartjes
 • 80 st. -groep 3-4 – getalkaartjes 21 t/m 100
 • 42 st. – groep 3-4 – splitskaartjes 2 t/m 10
 • 105 st. – groep 3-4 – splitskaartjes 11 t/m 20
 • 21 st. – groep 3-4 – tweelingsomkaartjes
 • 42 st. – groep 3-4 – verliefde harten kaartjes
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 2
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 5
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 10
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 3
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 4
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 6
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 7
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 8
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 9
 • 100 st. – groep 4 – deelsomkaartjes
 • 42 st. – groep 3-4 – analoge klokkaartjes
 • 63 st. – groep 3-4 – digitale klokkaartjes
 • 84 st. – groep 3-4 – analoge & digitale klokkaartjes
 • 42 st. – groep 4 – tijdsduurkaartjes
 • 42 st. – groep 3-4 – prijskaartjes
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mkmm-woorden
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mmkm-woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes mmkm-woorden
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mmkmm-woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes mmkmm-woorden
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mmmkm-mkmmm woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes mmmkm-mkmmm woorden
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes sch – schr
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes sch – schr
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes -ng
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes -nk
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mkm-woorden met lange klank
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes tweetekenklanken
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes mmkm-woorden en mkmm-woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes met tussenklank
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes ng – nk
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes f en v
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes s en z
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes verkleinwoorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes ge – be – ver – of el – er – en
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes ei – ij
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes aai – ooi – oei
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes samengestelde woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes eer – oor – eur
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes au – auw – ou – ouw
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes ch – cht
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes eind -d
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes eeuw – ieuw – uw
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 4 – zelfstandig naamwoord kaartjes
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mkm
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mkmm
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mmkm
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mmkmm
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mmmkm-mkmmm

Hoe werkt De Beweegbox?

Meer weten over de inhoud en de opzet van De Beweegbox?

Meer info!

Wat vindt de leerkracht?

De inhoud van de box is volledig afgestemd op de kerndoelen en daardoor methode overstijgend en op alle scholen te gebruiken. De rijkelijk gevulde box zorgt ervoor dat je als leerkracht meteen aan de slag kunt en geen tijd meer kwijt bent met het maken van kaartjes en het bij elkaar zoeken van het materiaal. Super praktisch dus!

Ilse MaasRBOB de Kempen

De beweegbox van groep 7-8 heb ik nu een paar weken uit kunnen proberen. Ze zijn heel erg handig in gebruik. Je bedenkt het doel wat je extra wilt oefenen of pakt een doel van een les dat je bewegend aan wilt bieden. Op de kaart is het doel van de activiteit duidelijk beschreven ook kan je er meteen vinden hoe en of je eventueel kan differentiëren binnen het spel. Daarna vind je op de kaart alle materialen die je nodig hebt. Even zoeken in de doos en je kan aan de slag. Ik heb ook een keer een groepje kinderen een activiteit voor laten bereiden en ze hebben het daarna met de klas gedaan. Soms hebben ze nog even wat hulp nodig om bepaalde dingen te vinden. Als ze het eenmaal een keer hebben gedaan kunnen ze er ook zelf mee aan de slag.

Gaby van GerwenOBS Dick Bruna

Een complete box met super veel beweeglessen. Alles goed geordend en duidelijk beschreven. Het is kant-en-klaar en makkelijk inzetbaar! Creatieve ideeën en fijn in gebruik. Al met al super content!

Sanne van GilsOBS de Klimop

De box is na ontvangst meteen inzetbaar. Alles is aanwezig en makkelijk in gebruik. De materialen zijn duurzaam en makkelijk af te wassen. Door de methode overstijgende leerdoelen is de box universeel inzetbaar.

Rob MichielsRBOB de Kempen

Echt een compleet product! Het helpt mij als leerkracht om het bewegend leren in te zetten tijdens mijn lessen. De werkvormen kosten erg weinig voorbereidingstijd omdat alle spullen compleet in één box zitten. In de map met leskaarten zit een fijn overzicht met alle doelen waardoor je snel aan de slag kan. De doelen zijn methode onafhankelijk. De werkvormen zijn ook makkelijk te gebruiken voor eventueel andere doelen. Het grote voordeel aan de beweegbox vind ik persoonlijk de kaartjes die erbij zitten. Zo hoef je bijvoorbeeld niet meer zelf spellingswoordjes te printen, te knippen en te lamineren. Deze zijn gemaakt van degelijk materiaal en weersbestendig. De kinderen beleven er ontzettend veel plezier aan!

Anne VermeulenDe Trumakkers

De Beweegbox is heel snel en praktisch inzetbaar voor groep 3 tot en met 8. De uitlegkaarten bieden een korte, maar krachtige uitleg. In de box zitten de juiste materialen die je bij de spellen nodig hebt. De werkvormen zijn heel divers! Ik ben enthousiast over de Beweegbox, omdat deze box spellen bevat die erg goed aansluiten bij de doelen van rekenen, spelling en taal!

Els van TilburgZeilberg

Zelf De Beweegbox inhoudelijk beoordelen?

Vraag onze gratis digitale zichtzending aan!

Meer info!

Andere suggesties…