Sample pakketje 3-4

20,00 incl BTW

Inhoud

Met dit sample pakketje 3-4 kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met De Beweegbox. Je ontvangt één spelkaart en één setje oefenkaartjes in jouw brievenbus!
Je krijgt hiermee een goede indruk van ons lespakket. Dit spel vind je in De Beweegbox 3-4 en is één van de 83 spelkaarten.

Let op!

Dit is een onderdeel van De Beweegbox. Met de aanschaf van enkel dit artikel kun je dit spel spelen. Je ontvangt de spelkaart en de oefenkaartjes. De andere benodigdheden die op de spelkaart worden vermeld worden niet meegeleverd. Dit gaat om: een speelbeker, pittenzakjes, ballen en tennisballen.

Levertijd

1 werkweek

50 op voorraad

Artikelnummer: 34S Categorie:

Beschrijving

SPELKAARTEN 3-4

In De Beweegbox 3-4 vind je 83 spelkaarten. Hieronder vind je een complete lijst.
De dikgedrukte spelkaart vind je in dit sample pakketje.

Spelkaarten

 • B34K01 – De leerling kan de waarde van cijfers in getallen bepalen
 • B34K02 – De leerling kan (buur)getallen ordenen t/m 20
 • B34K03 – De leerling kan aantallen turven
 • B34K04 – De leerling kent de getallen en de getalrij t/m 20
 • B34K05 – De leerling kan de telrij opzeggen tot ten minste 100 en vanuit elk getal verder tellen en terugtellen
 • B34K06 – De leerling kan vijftallen en tientallen plaatsen op de getallenlijn t/m 100
 • B34K07 – De leerling kan getallen plaatsen op de getallenlijn t/m 100
 • B34K08 – De leerling kan getallen t/m 10 splitsen
 • B34K09 – De leerling kan getallen t/m 20 splitsen
 • B34K10 – De leerling kan getallen t/m 20 verdubbelen en halveren
 • B34K11 – De leerling kan verder en terugtellen met sprongen van 1, 2, 5 en 10
 • B34K12 – De leerling weet wat even en oneven getallen zijn en kan deze benoemen
 • B34K13 – De leerling kan vlot optellen en aftrekken tot en met 10
 • B34K14 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 20, met overschrijding van het tiental
 • B34K15 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 100, met overschrijding van het tiental en daarbij een passende schatting maken
 • B34K16 – De leerling weet wat meer en minder is en kan aangeven hoeveel meer of minder er is
 • B34K17 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 2
 • B34K18 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 5
 • B34K19 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 10
 • B34K20 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 3
 • B34K21 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 4
 • B34K22 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 6
 • B34K23 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 7
 • B34K24 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 8
 • B34K25 – De leerling kan sommen uitrekenen uit de tafel van 9
 • B34K26 – De leerling kan eenvoudige deelsommen maken
 • B34K27 – De leerling kan vlot optellen, aftrekken tot en met 20
 • B34K28 – De leerling kan de lengte meten met natuurlijke maten
 • B34K29 – De leerling kan lengtes met elkaar vergelijken
 • B34K30 – De leerling kan het meetresultaat van een meting met een meetlint aflezen
 • B34K31 – De leerling kan materialen meten in meters en/of centimeters
 • B34K32 – De leerling kan de oppervlakte (in aantal hokjes) van een roosterpatroon bepalen
 • B34K33 – De leerling kan begrippen rond inhoud gebruiken in situaties
 • B34K34 – De leerling kan begrippen rond gewicht gebruiken in situaties
 • B34K35 – De leerling kan kloktijden van halve en hele uren opzetten op een analoge klok
 • B34K36 – De leerling kan klokkijken met hele en halve uren op een digitale klok
 • B34K37 – De leerling kan op de analoge klok tijden tot op de minuut nauwkeurig aflezen en benoemen
 • B34K38 – De leerling kan hele uren, halve uren en kwartieren omzetten van analoge naar digitale tijd en andersom
 • B34K39 – De leerling kan de tijdsduur berekenen tussen twee tijdstippen op de analoge en digitale klok
 • B34K40 – De leerling weet dat er 12 maanden en 4 seizoenen in een jaar zitten en kent de namen en volgorde van de maanden en seizoenen
 • B34K41 – De leerling kan bedragen t/m 20 euro samenstellen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro
 • B34K42 – De leerling kan bedragen t/m 2 euro op verschillende manieren samenstellen met munten
 • B34K43 – De leerling kan hele bedragen tot 100 euro samenstellen met biljetten en munten van 1 en 2 euro
 • B34K44 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers achteraan (mkmm) correct schrijven
 • B34K45 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers vooraan (mmkm) correct schrijven
 • B34K46 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (mmkmm) correct schrijven
 • B34K47 – De leerling kan woorden met meer dan twee medeklinkers achter elkaar (mmmkm- mkmmm) correct schrijven
 • B34K48 – De leerling kan woorden met -sch- of -schr- correct schrijven
 • B34K49 – De leerling kan woorden met -ng- correct schrijven
 • B34K50 – De leerling kan woorden met -nk- correct schrijven
 • B34K51 – De leerling kan mkm-woorden met lange klanken correct schrijven
 • B34K52 – De leerling kan woorden met tweetekenklanken correct schrijven
 • B34K53 – De leerling kan mmkm-woorden en mkmm-woorden correct schrijven
 • B34K54 – De leerling kan woorden met een tussenklank die niet geschreven wordt correct schrijven
 • B34K55 – De leerling kan woorden met -ng- of -nk- correct schrijven
 • B34K56 – De leerling kan woorden met -au-, -auw, -ou- of -ouw correct schrijven
 • B34K57 – De leerling kan verkleinwoorden met de uitgang -je of -tje correct schrijven
 • B34K58 – De leerling kan woorden met ge-, be-, ver- of met -el, -er, -en correct schrijven
 • B34K59 – De leerling kan woorden met -ei- of -ij- correct schrijven
 • B34K60 – De leerling kan woorden met -aai, -ooi of -oei correct schrijven
 • B34K61 – De leerling kan samengestelde woorden met twee medeklinkers na elkaar correct schrijven
 • B34K62 – De leerling kan woorden met -eer, -oor of -eur correct schrijven
 • B34K63 – De leerling kan woorden met f en v correct schrijven
 • B34K64 – De leerling kan woorden met s en z correct schrijven
 • B34K65 – De leerling kan woorden met -ch of -cht correct schrijven
 • B34K66 – De leerling kan woorden met -d correct schrijven
 • B34K67 – De leerling kan woorden met -eeuw, -ieuw of -uw correct schrijven
 • B34K68 – De leerling kan woorden met een open eerste lettergreep correct schrijven
 • B34K69 – De leerling kan woorden met een gesloten eerste lettergreep correct schrijven
 • B34K70 – De leerling kan bepalen of het lidwoord ‘de’ of ‘het’ voor een zelfstandig naamwoord komt
 • B34K71 – De leerling kan het zelfstandig naamwoord vinden in een zin
 • B34K72 – De leerling kan een werkwoord herkennen in een zin
 • B34K73 – De leerling kan woorden in enkelvoud omzetten in meervoud en andersom
 • B34K74 – De leerling kan een tegenstelling benoemen
 • B34K75 – De leerling kan aangeven of twee woorden rijmen
 • B34K76 – De leerling kan een woord opdelen in fonemen (‘vaas’: ‘v – aa – s’) en deze in de juiste volgorde benoemen
 • B34K77 – De leerling kan de fonemen van een woord samenvoegen tot een woord (‘k – a – t’ tot ‘kat’)
 • B34K78 – De leerling kan woorden in klankgroepen verdelen en deze weer samenvoegen (‘ta – fel – poot’)
 • B34K79 – De leerling kan mkm-woorden correct lezen
 • B34K80 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers achteraan (mkmm) correct lezen
 • B34K81 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers vooraan (mmkm) correct lezen
 • B34K82 – De leerling kan woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (mmkmm) correct lezen
 • B34K83 – De leerling kan woorden met meer dan twee medeklinkers achter elkaar (mmmkm-mkmmm) correct lezen

OEFENKAARTJES 3-4

In De Beweegbox 3-4 vind je 58 setjes oefenkaartjes. In totaal zijn dit zo’n 3000 verschillende oefenkaartjes! Hieronder vind je een complete lijst. Het dikgedrukte setje oefenkaartjes vind je in dit sample pakketje.

Oefenkaartjes

 • 40 st. – groep 3-4 – getalkaartjes 1 t/m 20
 • 60 st. – groep 3-4 – getalbeeldkaartjes
 • 80 st. -groep 3-4 – getalkaartjes 21 t/m 100
 • 42 st. – groep 3-4 – splitskaartjes 2 t/m 10
 • 105 st. – groep 3-4 – splitskaartjes 11 t/m 20
 • 21 st. – groep 3-4 – tweelingsomkaartjes
 • 42 st. – groep 3-4 – verliefde harten kaartjes
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 2
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 5
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 10
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 3
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 4
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 6
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 7
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 8
 • 40 st. – groep 4 – tafelsomkaartjes – tafel van 9
 • 100 st. – groep 4 – deelsomkaartjes
 • 42 st. – groep 3-4 – analoge klokkaartjes
 • 63 st. – groep 3-4 – digitale klokkaartjes
 • 84 st. – groep 3-4 – analoge & digitale klokkaartjes
 • 42 st. – groep 4 – tijdsduurkaartjes
 • 42 st. – groep 3-4 – prijskaartjes
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mkmm-woorden
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mmkm-woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes mmkm-woorden
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mmkmm-woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes mmkmm-woorden
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mmmkm-mkmmm woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes mmmkm-mkmmm woorden
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes sch – schr
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes sch – schr
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes -ng
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes -nk
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes mkm-woorden met lange klank
 • 42 st. – groep 3 – spellingkaartjes tweetekenklanken
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes mmkm-woorden en mkmm-woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes met tussenklank
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes ng – nk
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes f en v
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes s en z
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes verkleinwoorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes ge – be – ver – of el – er – en
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes ei – ij
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes aai – ooi – oei
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes samengestelde woorden
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes eer – oor – eur
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes au – auw – ou – ouw
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes ch – cht
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes eind -d
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes eeuw – ieuw – uw
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 4 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 4 – zelfstandig naamwoord kaartjes
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mkm
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mkmm
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mmkm
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mmkmm
 • 42 st. – groep 3 – woordkaartjes mmmkm-mkmmm

Hoe werkt De Beweegbox?

Meer weten over de inhoud en de opzet van De Beweegbox?

Meer info!

Andere suggesties…