De Beweegbox 5-6 | Compleet

1.995,00 incl BTW

Hét totaal product op het gebied van bewegend leren!
.
De Beweegbox 5-6 bestaat uit
 • Lespakket  5-6
  • 80 – spelkaarten
  • 60 – werkbladen
  • 2889 – oefenkaartjes
 • Beweegmatten en getallenlijnen
  • getallenlijn tot 100 – 5 meter dubbelzijdig
  • getallenlijn tot 1000
  • slangenmat
  • klokmat
  • leermat breuken, procenten en kommagetallen
 • Een box vol spelmaterialen
.
Levertijd

1 tot 2 maanden

Offerte aanvragen
Betalen per maand
Artikelnummer: 560 Categorie:

Beschrijving

SPELKAARTEN 5-6

Op elke spelkaart staat een leerdoel centraal. Voor De Beweegbox 5-6 zijn 80 spelkaarten ontwikkeld. Alle leerdoelen lees je hieronder.

Spelkaarten

 • B56K01 – De leerling kan de waarde van cijfers in driecijferige getallen bepalen
 • B56K02 – De leerling kan getallen tot 1000 uitspreken in woorden en ze uitschrijven in letters
 • B56K03 – De leerling kan verder- en terugtellen met sprongen van 1, 2, 5, 10, 25, 50 en 100 op de getallenlijn tot 1000
 • B56K04 – De leerling kan getallen tussen twee andere getallen plaatsen op de getallenlijn tot 100.000
 • B56K05 – De leerling kan getallen aanvullen tot 1000
 • B56K06 – De leerling kan getallen aanvullen tot 10.000
 • B56K07 – De leerling kan kommagetallen tot en met twee decimalen lezen, uitspreken en schrijven
 • B56K08 – De leerling kan kommagetallen met één en twee decimalen vergelijken, ordenen en op een getallenlijn plaatsen
 • B56K09 – De leerling kan getallen tot ten minste 1000 vergelijken, ordenen en globaal op een getallenlijn plaatsen
 • B56K10 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 1000, met overschrijding van het tiental
 • B56K11 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 10.000 zonder overschrijding en kan daarbij een passende schatting maken
 • B56K12 – De leerling kan viercijferige getallen onder elkaar optellen en aftrekken met het DHTE-schema en daarbij eerst een passende schatting maken
 • B56K13 – De leerling kan getallen structureren tot ten minste 1000
 • B56K14 – De leerling kan schattend optellen en aftrekken tot ten minste 1000 en kan daarbij afronden op honderdtal of tiental
 • B56K15 – De leerling kan getallen optellen en aftrekken met twee cijfers achter de komma
 • B56K16 – De leerling kan keersommen maken in het getallengebied tot 100
 • B56K17 – De leerling kan deelsommen maken in het getallengebied tot 100
 • B56K18 – De leerling kan grote keer- en deelsommen maken met ronde getallen
 • B56K19 – De leerling kan splitsend vermenigvuldigen in het getallengebied tot 1000 en daarbij een passende schatting maken
 • B56K20 – De leerling kan splitsend delen in het getallengebied tot 1000 en daarbij een passende schatting maken
 • B56K21 – De leerling kan cijferend vermenigvuldigen zoals 3×42 en 3×751 en daarbij een passende schatting maken
 • B56K22 – De leerling kan uitleggen wat een kwart betekent en hier een eenvoudige berekening mee uitvoeren
 • B56K23 – De leerling kan een heel getal verdelen in gelijke stukken en kent de naam van elk stuk
 • B56K24 – De leerling kan een breuk aanvullen tot een geheel
 • B56K25 – De leerling kan een breuk berekenen als deel van een aantal of hoeveelheid
 • B56K26 – De leerling kan breuken plaatsen op de getallenlijn
 • B56K27 – De leerling kan de standaardmaten m, dm, cm omrekenen
 • B56K28 – De leerling kan de standaardmaten m, dm, cm, mm omrekenen
 • B56K29 – De leerling kan lengtes meten tot op de m, dm, cm en mm nauwkeurig
 • B56K30 – De leerling kan de omtrek van een vierkant en rechthoek berekenen
 • B56K31 – De leerling kan de oppervlakte van een vierkant en rechthoek berekenen
 • B56K32 – De leerling kan m2 omrekenen naar dm2 of cm2 of omgekeerd
 • B56K33 – De leerling kan de standaardmaten l, dl, cl en ml omrekenen
 • B56K34 – De leerling kan kilogrammen omrekenen in gram en omgekeerd
 • B56K35 – De leerling kan gewichtsaanduidingen vergelijken en ordenen
 • B56K36 – De leerling kan alle tijden op de minuut nauwkeurig aflezen op de analoge en digitale klok
 • B56K37 – De leerling kan alle digitale en analoge tijden in elkaar omzetten
 • B56K38 – De leerling kan de tijdsduur tussen twee tijdstippen berekenen in uren en minuten
 • B56K39 – De leerling kan op een maand- en jaarkalender data en dagen aflezen en vragen over tijdsperiodes beantwoorden
 • B56K40 – De leerling kan tijden meten en aflezen met de stopwatch
 • B56K41 – De leerling kan het wisselgeld berekenen
 • B56K42 – De leerling kan munten en biljetten inwisselen tegen andere munten en biljetten
 • B56K43 – De leerling kan gepast betalen met munten en/of biljetten
 • B56K44 – De leerling kan het totaalbedrag bepalen van een aantal munten en/of biljetten
 • B56K45 – De leerling kan woorden met -sch- of -schr- correct schrijven
 • B56K46 – De leerling kan woorden met -ng- of -nk- correct schrijven
 • B56K47 – De leerling kan verkleinwoorden die eindigen op -je, -pje of -etje correct schrijven
 • B56K48 – De leerling kan woorden met ge-, be- of ver- correct schrijven
 • B56K49 – De leerling kan woorden met -ei- en -ij- correct schrijven
 • B56K50 – De leerling kan woorden met -aai-, -ooi-, of -oei- correct schrijven
 • B56K51 – De leerling kan samengestelde woorden met twee medeklinkers achter elkaar correct schrijven
 • B56K52 – De leerling kan woorden met -eer-, -oor- of -eur- correct schrijven
 • B56K53 – De leerling kan woorden met -eeuw, -ieuw of -uw correct schrijven
 • B56K54 – De leerling kan woorden met -a-, -o- of -u- correct schrijven
 • B56K55 – De leerling kan woorden met -au-, -auw-, -ou- of -ouw- correct schrijven
 • B56K56 – De leerling kan woorden met -ch- of -cht- correct schrijven
 • B56K57 – De leerling kan woorden met de -d- die klinkt als -t- correct schrijven
 • B56K58 – De leerling kan woorden met een open lettergreep correct schrijven
 • B56K59 – De leerling kan woorden met een gesloten lettergreep correct schrijven
 • B56K60 – De leerling kan woorden waarbij de f in een v verandert correct schrijven
 • B56K61 – De leerling kan woorden waarbij de s in een z verandert correct schrijven
 • B56K62 – De leerling kan woorden met -em-, -elen-, -enen- of -eren- correct schrijven
 • B56K63 – De leerling kan woorden die eindigen op -ig of -lijk correct schrijven
 • B56K64 – De leerling kan woorden met de -i- die klinkt als -ie- correct schrijven
 • B56K65 – De leerling kan woorden met een -c- die klinkt als -s- correct schrijven
 • B56K66 – De leerling kan woorden met een -c- die klinkt als -k- correct schrijven
 • B56K67 – De leerling kan woorden met -ge- die klinkt als -zj(u)- correct schrijven
 • B56K68 – De leerling kan woorden die beginnen of eindigen met ‘s correct schrijven
 • B56K69 – De leerling kan woorden met -tie- correct schrijven
 • B56K70 – De leerling kan woorden met -teit- of -heid- correct schrijven
 • B56K71 – De leerling kan sterke en zwakke werkwoorden benoemen
 • B56K72 – De leerling kan een zin in de tegenwoordige tijd omzetten in de verleden tijd en andersom
 • B56K73 – De leerling kan letterlijk en figuurlijk taalgebruik herkennen in een zin
 • B56K74 – De leerling heeft kennis van spreekwoorden en gezegden
 • B56K75 – De leerling kan de leestekens . , : ‘ ‘ ! ? plaatsen in een zin
 • B56K76 – De leerling kan woorden in enkelvoud omzetten in meervoud en andersom
 • B56K77 – De leerling kan van twee zinnen één zin maken met een voegwoord
 • B56K78 – De leerling kan de persoonsvorm en het onderwerp vinden in een zin
 • B56K79 – De leerling kan de woordsoorten lidwoord, werkwoord en zelfstandig naamwoord aanwijzen in een zin
 • B56K80 – De leerling kan de woordsoorten lidwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en voorzetsel aanwijzen in een zin

SPELMATERIALEN 5-6

In De Beweegbox 5-6 zitten diverse spelmaterialen. Hierdoor kun je direct aan de slag met het beschreven spel. Je vindt alle benodigdheden op de spelkaart.

Spelmaterialen

 • 1 st. – ringmap met 80 spelkaarten
 • 1 st. – ringmap met 45 werkbladen
 • 2889 st. – oefenkaartjes
 • 1 st. – getallenlijn tot 100 – 5 meter dubbelzijdig
 • 1 st. – getallenlijn tot 1000
 • 1 st. – slangenmat
 • 1 st. – klokmat
 • 1 st. – leermat breuken, procenten en kommagetallen
 • 20 st. – pylon
 • 15 st. – tennisbal
 • 2 st. – springladder
 • 1 st. – stoepkrijt
 • 36 st. – springkikker
 • 15 st. – houten dobbelsteen
 • 4 st. – speelbal
 • 2 st. – klein kratje
 • 1 st. – speelveldmaker
 • 36 st. – wie ben ik-bril
 • 4 st. – hockeystick
 • 4 st. – hockeybal
 • 36 st. – sponsbal
 • 8 st. – speelbeker
 • 15 st. – springtouw
 • 4 st. – dobbelsteen met insteekhoezen
 • 30 st. – klembordje
 • 10 st. – whiteboard stift
 • 36 st. – pittenzakje
 • 4 st. – stopwatch
 • 15 st. – dobbelsteen t/m 10
 • 15 st. – dobbelsteen t/m 12
 • 15 st. – meetlint
 • 20 st. – hoepels + verbindingen
 • 1 st. – stabilo woody setje

WERKBLADEN 5-6

Er zijn zo’n 54 werkbladen ontwikkeld om het gebruik van De Beweegbox 5-6 zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de leerkracht. De box bevat één origineel.

Werkbladen

 • B56 – Dobbelbeweegblad – groep 5-6
 • B56 – Hulpkaartje afstand – groep 5
 • B56 – Hulpkaartje afstand – groep 6
 • B56K01 – De waardebepaling – werkblad
 • B56K02 – Schrijf en roep het getal – werkblad
 • B56K03 – Maak de sprongen – werkblad
 • B56K05 – De aanvulstrijd groep 5 – werkblad
 • B56K06 – De aanvulstrijd groep 6 – werkblad
 • B56K07 – Decimaaltje – werkblad
 • B56K09 – Plaats de getallen – werkblad
 • B56K12 – Dartspel – werkblad
 • B56K13 – Wat ligt dichterbij? – opdrachtkaarten
 • B56K13 – Wat ligt dichterbij – invulblad
 • B56K13 – Wat ligt dichterbij – antwoordblad
 • B56K17 – Deelsomsnel – werkblad
 • B56K19 – Keer & Splits – werkblad
 • B56K20 – Deelkoning – werkblad
 • B56K22 – Breukendobbel – opdrachtkaarten
 • B56K22 – Breukendobbel – invulblad
 • B56K22 – Breukendobbel – antwoordblad
 • B56K25 – Breukenloop – opdrachtkaarten
 • B56K25 – Breukenloop – invulblad
 • B56K25 – Breukenloop – antwoordblad
 • B56K29 – Pietje precies – werkblad
 • B56K32 – Rekenommetje – hulpkaartje
 • B56K35 – Kilogrammenlijst – werkblad
 • B56K36 – Tijd te kort – werkblad
 • B56K39 – Tijdloop opdrachtkaarten
 • B56K39 – Tijdloop – invulblad
 • B56K39 – Tijdloop – antwoordblad
 • B56K40 – Ren je tijd – werkblad
 • B56K41 – Wisselgeld – werkblad
 • B56K47 – Klankgroepen estafette – werkblad
 • B56K51 – Gooien maar – werkblad
 • B56K54 – Pylonenrace – werkblad
 • B56K55 – AU & OU verhaal
 • B56K58 – Lees & Ren – werkblad
 • B56K59 – Klankensprong – werkblad
 • B56K60 – Zoek & Schrijf – werkblad
 • B56K62 – 0 fouten run – werkblad
 • B56K65 – Spellingwissel – werkblad
 • B56K67 – Dobbelspelling – werkblad
 • B56K68 – Slangenspel – werkblad
 • B56K70 – Gooi & Raak – werkblad
 • B56K72 – Zet de tijd om – opdrachtkaarten
 • B56K72 – Zet de tijd om – invulblad
 • B56K72 – Zet de tijd om – antwoordblad
 • B56K73 – Letterlijk en figuurlijk – werkblad
 • B56K74 – Spreek & Zeg – opdrachtkaarten
 • B56K74 – Spreek & Zeg – invulblad
 • B56K74 – Spreek & Zeg – antwoordblad
 • B56K75 – Leestekenverstoppertje – werkblad
 • B56K76 – Enkelvoud en meervoud – werkblad
 • B56K77 – Zinnen voegen – opdrachtkaarten
 • B56K77 – Zinnen voegen – antwoordblad
 • B56K77 – Zinnen voegen – invulblad
 • B56K78 – Ren & Zoek – werkblad
 • B56K79 – Woordsoortenrun – werkblad
 • B56K79 – Woordsoortenrun – antwoordblad
 • B56K80 – Woordsoortverstoppertje – werkblad

OEFENKAARTJES 5-6

In De Beweegbox 5-6 zitten 2889 oefenkaartjes. De oefenkaartjes zijn direct inzetbaar voor de professional en de leerlingen. De oefenkaartjes kunnen zeer divers worden ingezet.

Oefenkaartjes

 • 84 st. – groep 5-6 – getalkaartjes tot 1000
 • 42 st. – groep 5-6 – springkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – getalkaartjes tot 100.000
 • 84 st. – groep 5-6 – kommagetalkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – somkaartjes tot 10.000
 • 63 st. – groep 5-6 – somkaartjes tot 1000
 • 80 st. – groep 5-6 – getalkaartjes 0 t/m 9
 • 84 st. – groep 5-6 – splits deelsomkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – grote keersomkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – breukenkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – afstandskaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – oppervlaktekaartjes
 • 84 st. – groep 5-6 – inhoudskaartjes
 • 84 st. – groep 5-6 – analoge en digitale klokkaartjes
 • 84 st. – groep 5-6 – tijdsduurkaartjes
 • 84 st. – groep 5-6 – prijskaartjes
 • 50 st. – groep 5-6 – tafelsomkaartjes tafels 1 t/m 5
 • 50 st. – groep 5-6 – tafelsomkaartjes tafels 6 t/m 10
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes sch – schr
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ng – nk
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ng – nk
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes verkleinwoorden
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes verkleinwoorden
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ge – be – ver
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ei – ij
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ei – ij
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes aai – ooi – oei
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes samengestelde woorden
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes samengestelde woorden
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes eer – oor – eur
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes eeuw – ieuw – uw
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes a – o – u
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes au – auw – ou – ouw
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes au – auw – ou – ouw
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ch – cht
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ch – cht
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes d klinkt als t
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes f verandert in v
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes f verandert in v
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes s verandert in z
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes s verandert in z
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes em – elen – enen – eren
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes em – elen – enen – eren
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ig – lijk
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ig – lijk
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes i klinkt als ie
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes c klinkt als s
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes c klinkt als k
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ge klinkt als zj(u)
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes woorden met ‘s
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes woorden met tie
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes teit – heid
 • 42 st. – groep 5-6 – werkwoordspellingkaartjes

Hoe werkt De Beweegbox?

Meer weten over de inhoud en de opzet van De Beweegbox?

Meer info!

Wat vindt de leerkracht?

De inhoud van de box is volledig afgestemd op de kerndoelen en daardoor methode overstijgend en op alle scholen te gebruiken. De rijkelijk gevulde box zorgt ervoor dat je als leerkracht meteen aan de slag kunt en geen tijd meer kwijt bent met het maken van kaartjes en het bij elkaar zoeken van het materiaal. Super praktisch dus!

Ilse MaasRBOB de Kempen

De beweegbox van groep 7-8 heb ik nu een paar weken uit kunnen proberen. Ze zijn heel erg handig in gebruik. Je bedenkt het doel wat je extra wilt oefenen of pakt een doel van een les dat je bewegend aan wilt bieden. Op de kaart is het doel van de activiteit duidelijk beschreven ook kan je er meteen vinden hoe en of je eventueel kan differentiëren binnen het spel. Daarna vind je op de kaart alle materialen die je nodig hebt. Even zoeken in de doos en je kan aan de slag. Ik heb ook een keer een groepje kinderen een activiteit voor laten bereiden en ze hebben het daarna met de klas gedaan. Soms hebben ze nog even wat hulp nodig om bepaalde dingen te vinden. Als ze het eenmaal een keer hebben gedaan kunnen ze er ook zelf mee aan de slag.

Gaby van GerwenOBS Dick Bruna

Een complete box met super veel beweeglessen. Alles goed geordend en duidelijk beschreven. Het is kant-en-klaar en makkelijk inzetbaar! Creatieve ideeën en fijn in gebruik. Al met al super content!

Sanne van GilsOBS de Klimop

De box is na ontvangst meteen inzetbaar. Alles is aanwezig en makkelijk in gebruik. De materialen zijn duurzaam en makkelijk af te wassen. Door de methode overstijgende leerdoelen is de box universeel inzetbaar.

Rob MichielsRBOB de Kempen

Echt een compleet product! Het helpt mij als leerkracht om het bewegend leren in te zetten tijdens mijn lessen. De werkvormen kosten erg weinig voorbereidingstijd omdat alle spullen compleet in één box zitten. In de map met leskaarten zit een fijn overzicht met alle doelen waardoor je snel aan de slag kan. De doelen zijn methode onafhankelijk. De werkvormen zijn ook makkelijk te gebruiken voor eventueel andere doelen. Het grote voordeel aan de beweegbox vind ik persoonlijk de kaartjes die erbij zitten. Zo hoef je bijvoorbeeld niet meer zelf spellingswoordjes te printen, te knippen en te lamineren. Deze zijn gemaakt van degelijk materiaal en weersbestendig. De kinderen beleven er ontzettend veel plezier aan!

Anne VermeulenDe Trumakkers

De Beweegbox is heel snel en praktisch inzetbaar voor groep 3 tot en met 8. De uitlegkaarten bieden een korte, maar krachtige uitleg. In de box zitten de juiste materialen die je bij de spellen nodig hebt. De werkvormen zijn heel divers! Ik ben enthousiast over de Beweegbox, omdat deze box spellen bevat die erg goed aansluiten bij de doelen van rekenen, spelling en taal!

Els van TilburgZeilberg

Zelf de inhoud beoordelen?

Vraag onze gratis digitale zichtzending aan!

Meer info!

Andere suggesties…