De Beweegbox 7-8 | Lespakket

1.150,00 incl BTW

Met het lespakket beschik je over het meest waardevolste onderdeel van De Beweegbox, het intellectueel eigendom. Dit zijn álle spelkaarten, werkbladen en een heleboel oefenkaartjes! De spelkaarten én de oefenkaartjes zijn bedrukt op duurzaam materiaal. Dit materiaal mag nat en vies worden, omdat je het gemakkelijk schoon en droog kunt maken.

INHOUD
 • 87 – spelkaarten
 • 54 – werkbladen
 • 3335 – oefenkaartjes
LET OP!

Het lespakket  is een onderdeel van De Beweegbox. Met de aanschaf van enkel dit artikel kun je niet volledig aan de slag met De Beweegbox. Je ontvangt het lespakket, hiermee kun je aan de slag met bewegend leren, maar er wordt telkens verwezen naar de spelmaterialen 7-8 en beweegmatten & getallenlijnen 7-8

LEVERTIJD

1 tot 2 maanden

Offerte aanvragen
Betalen per maand
Artikelnummer: 781 Categorie:

Beschrijving

LESPAKKET 7-8

De spelkaarten én werkbladen worden beiden in een map geleverd. De oefenkaartjes zijn per categorie gesorteerd in een doosje. Deze doosjes worden geleverd in een stevige mand. De doosjes zijn gelabeld met een sticker zodat een bepaalde categorie gemakkelijk te vinden is.

SPELKAARTEN 7-8

Op elke spelkaart staat een leerdoel centraal. Voor De Beweegbox 7-8 zijn 87 spelkaarten ontwikkeld. Alle leerdoelen lees je hieronder. De spelkaarten zijn bedrukt op duurzaam materiaal.

Spelkaarten

 • B78K01 – De leerling kan getallen in spreektaal omzetten naar getallen met cijfers (ook miljoen) en plaatsen op de getallenlijn
 • B78K02 – De leerling kan getallen in spreektaal omzetten naar getallen met cijfers (ook miljard) en plaatsen op de getallenlijn
 • B78K03 – De leerling kan kommagetallen en breuken plaatsen op de getallenlijn
 • B78K04 – De leerling kan verder- en terugtellen in de telrij tot 1 miljard op basis van de structuur in de telrij en de structuur van de getallen
 • B78K05 – De leerling kan verder- en terugtellen op de getallenlijn met sprongen van 0,1 en 0,01
 • B78K06 – De leerling kan getallen afronden op een duizendtal, tienduizendtal en honderdduizendtal
 • B78K07 – De leerling kan kommagetallen afronden op een heel getal
 • B78K08 – De leerling kan het gemiddelde van een aantal getallen berekenen
 • B78K09 – De leerling kan kommagetallen, ook met ongelijk aantal decimalen, cijferend optellen en aftrekken en daarbij een passende schatting maken
 • B78K10 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 100.000 en daarbij een schatting maken
 • B78K11 – De leerling kan vlot optellen en aftrekken met ronde getallen
 • B78K12 – De leerling kent alle tafels tot en met 10 uit het hoofd
 • B78K13 – De leerling kan cijferend vermenigvuldigen
 • B78K14 – De leerling kan delen met getallen groter dan 10
 • B78K15 – De leerling kan kommagetallen precies en schattend vermenigvuldigen
 • B78K16 – De leerling kan kommagetallen schattend en precies delen
 • B78K17 – De leerling kan kommagetallen vermenigvuldigen met en delen door 10 en 100
 • B78K18 – De leerling kan breuken gelijknamig maken
 • B78K19 – De leerling kan ongelijknamige gemengde breuken optellen en aftrekken
 • B78K20 – De leerling kan breuken vermenigvuldigen met een heel getal en omgekeerd
 • B78K21 – De leerling kan breuken vermenigvuldigen met breuken
 • B78K22 – De leerling kan breuken vereenvoudigen
 • B78K23 – De leerling kan breuken met elkaar vergelijken
 • B78K24 – De leerling kan breuken omzetten in kommagetallen
 • B78K25 – De leerling kan breuken omzetten in procenten, verhoudingen, kommagetallen en omgekeerd
 • B78K26 – De leerling kan rekenen met eenvoudige percentages als 5%, 10%, 20%, 25% en 50%
 • B78K27 – De leerling kan kale sommen maken met procenten
 • B78K28 – De leerling kan de standaardmaten km, hm, dam, m, dm, cm en mm omrekenen
 • B78K29 – De leerling kan de omtrek van rechthoekige figuren berekenen
 • B78K30 – De leerling kan precies en schattend de oppervlakte van rechthoekige figuren berekenen
 • B78K31 – De leerling kan de standaardmaten km2, hm2/ha, dam2/are, m2, dm2, cm2 en mm2 omrekenen
 • B78K32 – De leerling kan de inhoud van figuren berekenen
 • B78K33 – De leerling kan de standaardmaten kl, hl, dal, l/dm3, dl, cl en ml omrekenen
 • B78K34 – De leerling kent de maten km3, hm3, dam3, m3, dm3/l, cm3 en mm3 en kan hier berekeningen mee uitvoeren en ze omrekenen
 • B78K35 – De leerling kan de standaardmaten kg, hg, dag, g, dg, cg en mg omrekenen
 • B78K36 – De leerling kan klokkijken tot op minuten en seconden nauwkeurig
 • B78K37 – De leerling kan alle digitale en analoge tijden in elkaar omzetten
 • B78K38 – De leerling kan tijdstip en tijdsduur bepalen
 • B78K39 – De leerling kan eeuwen en jaartallen plaatsen in een tijdbalk en aflezen
 • B78K40 – De leerling kan sommen berekenen met km/u
 • B78K41 – De leerling kan rekenen met kommagetallen met geld en het wisselgeld bepalen
 • B78K42 – De leerling kan gepast betalen met munten en/of biljetten
 • B78K43 – De leerling kan woorden met -ei- of -ij- goed schrijven
 • B78K44 – De leerling kan woorden met -au-, -auw-, -ou- of -ouw- goed schrijven
 • B78K45 – De leerling kan woorden met -ch- of -cht- goed schrijven
 • B78K46 – De leerling kan woorden met -ig- of -lijk- goed schrijven
 • B78K47 – De leerling kan woorden met de -i- die klinkt als -ie- goed schrijven
 • B78K48 – De leerling kan woorden met een -c- die klinkt als -s- goed schrijven
 • B78K49 – De leerling kan woorden met een -c- die klinkt als -k- goed schrijven
 • B78K50 – De leerling kan woorden met -ge- die klinkt als -zju- goed schrijven
 • B78K51 – De leerling kan woorden met ‘s goed schrijven
 • B78K52 – De leerling kan woorden met -tie goed schrijven
 • B78K53 – De leerling kan woorden met -teit of -heid goed schrijven
 • B78K54 – De leerling kan woorden met woorden met een -b goed schrijven
 • B78K55 – De leerling kan woorden met een trema goed schrijven
 • B78K56 – De leerling kan woorden met een hoofdletter goed schrijven
 • B78K57 – De leerling kan Franse leenwoorden goed schrijven
 • B78K58 – De leerling kan Engelse leenwoorden goed schrijven
 • B78K59 – De leerling kan woorden met -th- die klinkt als -t- goed schrijven
 • B78K60 – De leerling kan woorden met -sch (e) goed schrijven
 • B78K61 – De leerling kan woorden met -x- die klinkt als -ks- goed schrijven
 • B78K62 – De leerling kan verkleinwoorden met -aatje, -ootje, uutje en met de uitgang -nkje goed schrijven
 • B78K63 – De leerling kan woorden met een open lettergreep goed schrijven
 • B78K64 – De leerling kan woorden met een gesloten lettergreep goed schrijven
 • B78K65 – De leerling kan meervoudswoorden met een vaste s goed schrijven
 • B78K66 – De leerling kan woorden met -y- goed schrijven
 • B78K67 – De leerling kan samenstellingen met tussen -n- en -s- en het koppelteken goed schrijven
 • B78K68 – De leerling kan meervoudswoorden met onbeklemtoonde -es, -ik, of -et goed schrijven
 • B78K69 – De leerling kan stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden goed schrijven
 • B78K70 – De leerling kan werkwoorden in de tegenwoordige tijd vervoegen
 • B78K71 – De leerling kan sterke werkwoorden in de verleden tijd vervoegen
 • B78K72 – De leerling kan zwakke werkwoorden in de verleden tijd vervoegen
 • B78K73 – De leerling kan werkwoorden in de voltooide tijd vervoegen (voltooid deelwoord)
 • B78K74 – De leerling kan sterke en zwakke werkwoorden benoemen
 • B78K75 – De leerling kan bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden goed schrijven
 • B78K76 – De leerling kan sterke en zwakke werkwoorden vervoegen
 • B78K77 – De leerling kan homoniemen herkennen
 • B78K78 – De leerling kan synoniemen herkennen
 • B78K79 – De leerling kan de leestekens . , : ; ” ” ! ? plaatsen in een zin
 • B78K80 – De leerling kan voegwoorden op een goede manier gebruiken
 • B78K81 – De leerling kan formeel en informeel taalgebruik herkennen
 • B78K82 – De leerling kan de persoonsvorm en het onderwerp vinden in een zin
 • B78K83 – De leerling kan het lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp vinden in een zin
 • B78K84 – De leerling kan de hoofdzin en bijzin vinden in een samengestelde zin
 • B78K85 – De leerling kan het (werkwoordelijk) gezegde vinden in een zin
 • B78K86 – De leerling kan de woordsoorten lidwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en voorzetsel aanwijzen in een zin
 • B78K87 – De leerling kan het aanwijzend, bezittelijk en persoonlijk voornaamwoord vinden in een zin

OEFENKAARTJES 7-8

In De Beweegbox 7-8 zitten 3335 oefenkaartjes. De oefenkaartjes zijn direct inzetbaar voor de professional en de leerlingen. De oefenkaartjes kunnen zeer divers worden ingezet.

Oefenkaartjes

 • 84 st. – groep 7-8 – getalkaartjes tot 1.000.000
 • 84 st. – groep 7-8 – getalkaartjes tot 1.000.000.000
 • 84 st. – groep 7-8 – kommagetalkaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – breukenkaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – tafelsomkaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – grote keersomkaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – grote deelsomkaartjes
 • 42 st. – groep 7-8 – kommagetal deelsomkaartjes
 • 63 st. – groep 7-8 – getalkaartjes 1 t/m 9
 • 63 st. – groep 7-8 – breuken-kommagetal kaartjes
 • 63 st. – groep 7-8 – verhoudingskwartet kaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – afstandskaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – oppervlaktekaartjes
 • 42 st. – groep 7-8 – inhoudsfiguren kaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – inhoudskaartjes liter
 • 84 st. – groep 7-8 – inhoudskaartjes m3
 • 84 st. – groep 7-8 – gewichtskaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – analoge & digitale klokkaartjes
 • 63 st. – groep 7-8 – tijdsduur en tijdstip kaartjes
 • 63 st. – groep 7-8 – prijskaartjes laag
 • 63 st. – groep 7-8 – prijskaartjes hoog
 • 63 st. – groep 7-8 – procentkaartjes
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes ei – ij
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes au – auw – ou – ouw
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes ch – cht
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes ig – lijk
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes i – ie
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes c klinkt als s
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes c klinkt als s
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes c klinkt als k
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes c klinkt als k
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes ge klinkt als zj(u)
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes woorden met ‘s
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes woorden met ‘s
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes woorden met -tie
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes woorden met -tie
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes teit – heid
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes woorden met b
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes trema
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes hoofdletter
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes hoofdletter
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes Franse leenwoorden
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes Franse leenwoorden
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes Engelse leenwoorden
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes Engelse leenwoorden
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes th klinkt als t
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes sch (e)
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes x klinkt als ks
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes x klinkt als ks
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes verkleinwoorden
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes met -s
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes woorden met y
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes samenstellingen
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes meervoud met es – ik – et
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes stoelijk bnw
 • 42 st. – groep 7-8 – werkwoordspellingkaartjes sterk
 • 42 st. – groep 7-8 – werkwoordspellingkaartjes zwak
 • 80 st. – groep 7-8 – werkwoordspellingkaartjes vervoegingen

WERKBLADEN 7-8

Er zijn 60 werkbladen ontwikkeld om het gebruik van De Beweegbox 7-8 zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de leerkracht. Er zit één origineel in de werkbladenmap.

Werkbladen

 • B78 – Alle hulpkaartjes
 • B78 – Dobbelbeweegblad
 • B78K06 – Gooi en rond af! – werkblad
 • B78K08 – Het gemiddelde – werkblad
 • B78K09 – Kommagetal-koppels – werkblad
 • B78K10 – Het dartspel – werkblad
 • B78K15 – Keer & Leer – werkblad
 • B78K19 – Breukentikkertje – werkblad
 • B78K27 – Procentenloop – opdrachtkaarten
 • B78K27 – Procentenloop – invulblad
 • B78K27 – Procentenloop – antwoordblad
 • B78K39 – Jaartallenloop – opdrachtkaarten
 • B78K39 – Jaartallenloop – invulblad
 • B78K39 – Jaartallenloop – antwoordblad
 • B78K40 – Snelheidsloop – invulblad
 • B78K40 – Snelheidsloop – antwoordblad
 • B78K40 – Snelheidsloopkaarten – werkblad
 • B78K41 – De geld challenge – werkblad
 • B78K43 – ei-ij verhaal – werkblad
 • B78K46 – Spellinghints – werkblad
 • B78K50 – Boter, kaas en spellingwoorden – werkblad
 • B78K51 – Propjesdictee – werkblad
 • B78K59 – Het wisseldictee – werkblad
 • B78K75 – Werkwoordenloop – opdrachtkaarten
 • B78K75 – Werkwoordenloop – invulblad
 • B78K75 – Werkwoordenloop – antwoordblad
 • B78K76 – Boter, kaas en werkwoorden
 • B78K77 – Homoniemenloop – opdrachtkaarten
 • B78K77 – Homoniemenloop – invulblad
 • B78K77 – Homoniemenloop – antwoordblad
 • B78K78 -Synoniemenquiz – werkblad
 • B78K79 – Dobbelblad leestekenrun
 • B78K79 – Leestekenrun – werkblad
 • B78K79 – Leestekenrun antwoordblad
 • B78K80 – Voegwoordenbal – werkblad
 • B78K80 – Voegwoordenbal – antwoordblad
 • B78K81 – Ren en raad – werkblad
 • B78K82 – Taalrun – werkblad
 • B78K82 – Taalrun – antwoordblad
 • B78K83 – Zoek het voorwerp – opdrachtkaarten
 • B78K83 – Zoek het voorwerp – invulblad
 • B78K83 – Zoek het voorwerp – antwoordblad
 • B78K84 – Zinnenloop – opdrachtkaarten
 • B78K84 – Zinnenloop – invulblad
 • B78K84 – Zinnenloop – antwoordblad
 • B78K85 -De veroveraar – werkblad
 • B78K85 – De veroveraar – invulblad
 • B78K85 – De veroveraar – antwoordblad
 • B78K86 – Zoek & kleur – werkblad
 • B78K86 – Zoek & kleur – antwoordblad
 • B78K87 – Voornaamwoordenloop – opdrachtkaarten
 • B78K87 – Voornaamwoordenloop – invulblad
 • B78K87 – Voornaamwoordenloop – antwoordblad

Hoe werkt De Beweegbox?

Meer weten over de inhoud en de opzet van De Beweegbox?

Meer info!

Wat vindt de leerkracht?

De inhoud van de box is volledig afgestemd op de kerndoelen en daardoor methode overstijgend en op alle scholen te gebruiken. De rijkelijk gevulde box zorgt ervoor dat je als leerkracht meteen aan de slag kunt en geen tijd meer kwijt bent met het maken van kaartjes en het bij elkaar zoeken van het materiaal. Super praktisch dus!

Ilse MaasRBOB de Kempen

De beweegbox van groep 7-8 heb ik nu een paar weken uit kunnen proberen. Ze zijn heel erg handig in gebruik. Je bedenkt het doel wat je extra wilt oefenen of pakt een doel van een les dat je bewegend aan wilt bieden. Op de kaart is het doel van de activiteit duidelijk beschreven ook kan je er meteen vinden hoe en of je eventueel kan differentiëren binnen het spel. Daarna vind je op de kaart alle materialen die je nodig hebt. Even zoeken in de doos en je kan aan de slag. Ik heb ook een keer een groepje kinderen een activiteit voor laten bereiden en ze hebben het daarna met de klas gedaan. Soms hebben ze nog even wat hulp nodig om bepaalde dingen te vinden. Als ze het eenmaal een keer hebben gedaan kunnen ze er ook zelf mee aan de slag.

Gaby van GerwenOBS Dick Bruna

Een complete box met super veel beweeglessen. Alles goed geordend en duidelijk beschreven. Het is kant-en-klaar en makkelijk inzetbaar! Creatieve ideeën en fijn in gebruik. Al met al super content!

Sanne van GilsOBS de Klimop

De box is na ontvangst meteen inzetbaar. Alles is aanwezig en makkelijk in gebruik. De materialen zijn duurzaam en makkelijk af te wassen. Door de methode overstijgende leerdoelen is de box universeel inzetbaar.

Rob MichielsRBOB de Kempen

Echt een compleet product! Het helpt mij als leerkracht om het bewegend leren in te zetten tijdens mijn lessen. De werkvormen kosten erg weinig voorbereidingstijd omdat alle spullen compleet in één box zitten. In de map met leskaarten zit een fijn overzicht met alle doelen waardoor je snel aan de slag kan. De doelen zijn methode onafhankelijk. De werkvormen zijn ook makkelijk te gebruiken voor eventueel andere doelen. Het grote voordeel aan de beweegbox vind ik persoonlijk de kaartjes die erbij zitten. Zo hoef je bijvoorbeeld niet meer zelf spellingswoordjes te printen, te knippen en te lamineren. Deze zijn gemaakt van degelijk materiaal en weersbestendig. De kinderen beleven er ontzettend veel plezier aan!

Anne VermeulenDe Trumakkers

De Beweegbox is heel snel en praktisch inzetbaar voor groep 3 tot en met 8. De uitlegkaarten bieden een korte, maar krachtige uitleg. In de box zitten de juiste materialen die je bij de spellen nodig hebt. De werkvormen zijn heel divers! Ik ben enthousiast over de Beweegbox, omdat deze box spellen bevat die erg goed aansluiten bij de doelen van rekenen, spelling en taal!

Els van TilburgZeilberg

Zelf De Beweegbox inhoudelijk beoordelen?

Vraag onze gratis digitale zichtzending aan!

Meer info!

Andere suggesties…