Sample pakketje 7-8

20,00 incl BTW

Inhoud

Met dit sample pakketje 7-8 kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met De Beweegbox. Je ontvangt één spelkaart en één setje oefenkaartjes in jouw brievenbus!
Je krijgt hiermee een goede indruk van ons lespakket. Dit spel vind je in De Beweegbox 7-8 en is één van de 87 spelkaarten.

Let op!

Dit is een onderdeel van De Beweegbox. Met de aanschaf van enkel dit artikel kun je dit spel spelen. Je ontvangt de spelkaart en de oefenkaartjes. De andere benodigdheden die op de spelkaart worden vermeld worden niet meegeleverd. Dit gaat om: een speelveldmaker, klembordje en stoepkrijt.

Levertijd

1 werkweek

39 op voorraad

Artikelnummer: 78S Categorieën: ,

Beschrijving

SPELKAARTEN 7-8

In De Beweegbox 7-8 vind je 87 spelkaarten. Hieronder vind je een complete lijst.
De dikgedrukte spelkaart vind je in dit sample pakketje.

Spelkaarten

 • B78K01 – De leerling kan getallen in spreektaal omzetten naar getallen met cijfers (ook miljoen) en plaatsen op de getallenlijn
 • B78K02 – De leerling kan getallen in spreektaal omzetten naar getallen met cijfers (ook miljard) en plaatsen op de getallenlijn
 • B78K03 – De leerling kan kommagetallen en breuken plaatsen op de getallenlijn
 • B78K04 – De leerling kan verder- en terugtellen in de telrij tot 1 miljard op basis van de structuur in de telrij en de structuur van de getallen
 • B78K05 – De leerling kan verder- en terugtellen op de getallenlijn met sprongen van 0,1 en 0,01
 • B78K06 – De leerling kan getallen afronden op een duizendtal, tienduizendtal en honderdduizendtal
 • B78K07 – De leerling kan kommagetallen afronden op een heel getal
 • B78K08 – De leerling kan het gemiddelde van een aantal getallen berekenen
 • B78K09 – De leerling kan kommagetallen, ook met ongelijk aantal decimalen, cijferend optellen en aftrekken en daarbij een passende schatting maken
 • B78K10 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 100.000 en daarbij een schatting maken
 • B78K11 – De leerling kan vlot optellen en aftrekken met ronde getallen
 • B78K12 – De leerling kent alle tafels tot en met 10 uit het hoofd
 • B78K13 – De leerling kan cijferend vermenigvuldigen
 • B78K14 – De leerling kan delen met getallen groter dan 10
 • B78K15 – De leerling kan kommagetallen precies en schattend vermenigvuldigen
 • B78K16 – De leerling kan kommagetallen schattend en precies delen
 • B78K17 – De leerling kan kommagetallen vermenigvuldigen met en delen door 10 en 100
 • B78K18 – De leerling kan breuken gelijknamig maken
 • B78K19 – De leerling kan ongelijknamige gemengde breuken optellen en aftrekken
 • B78K20 – De leerling kan breuken vermenigvuldigen met een heel getal en omgekeerd
 • B78K21 – De leerling kan breuken vermenigvuldigen met breuken
 • B78K22 – De leerling kan breuken vereenvoudigen
 • B78K23 – De leerling kan breuken met elkaar vergelijken
 • B78K24 – De leerling kan breuken omzetten in kommagetallen
 • B78K25 – De leerling kan breuken omzetten in procenten, verhoudingen, kommagetallen en omgekeerd
 • B78K26 – De leerling kan rekenen met eenvoudige percentages als 5%, 10%, 20%, 25% en 50%
 • B78K27 – De leerling kan kale sommen maken met procenten
 • B78K28 – De leerling kan de standaardmaten km, hm, dam, m, dm, cm en mm omrekenen
 • B78K29 – De leerling kan de omtrek van rechthoekige figuren berekenen
 • B78K30 – De leerling kan precies en schattend de oppervlakte van rechthoekige figuren berekenen
 • B78K31 – De leerling kan de standaardmaten km2, hm2/ha, dam2/are, m2, dm2, cm2 en mm2 omrekenen
 • B78K32 – De leerling kan de inhoud van figuren berekenen
 • B78K33 – De leerling kan de standaardmaten kl, hl, dal, l/dm3, dl, cl en ml omrekenen
 • B78K34 – De leerling kent de maten km3, hm3, dam3, m3, dm3/l, cm3 en mm3 en kan hier berekeningen mee uitvoeren en ze omrekenen
 • B78K35 – De leerling kan de standaardmaten kg, hg, dag, g, dg, cg en mg omrekenen
 • B78K36 – De leerling kan klokkijken tot op minuten en seconden nauwkeurig
 • B78K37 – De leerling kan alle digitale en analoge tijden in elkaar omzetten
 • B78K38 – De leerling kan tijdstip en tijdsduur bepalen
 • B78K39 – De leerling kan eeuwen en jaartallen plaatsen in een tijdbalk en aflezen
 • B78K40 – De leerling kan sommen berekenen met km/u
 • B78K41 – De leerling kan rekenen met kommagetallen met geld en het wisselgeld bepalen
 • B78K42 – De leerling kan gepast betalen met munten en/of biljetten
 • B78K43 – De leerling kan woorden met -ei- of -ij- goed schrijven
 • B78K44 – De leerling kan woorden met -au-, -auw-, -ou- of -ouw- goed schrijven
 • B78K45 – De leerling kan woorden met -ch- of -cht- goed schrijven
 • B78K46 – De leerling kan woorden met -ig- of -lijk- goed schrijven
 • B78K47 – De leerling kan woorden met de -i- die klinkt als -ie- goed schrijven
 • B78K48 – De leerling kan woorden met een -c- die klinkt als -s- goed schrijven
 • B78K49 – De leerling kan woorden met een -c- die klinkt als -k- goed schrijven
 • B78K50 – De leerling kan woorden met -ge- die klinkt als -zju- goed schrijven
 • B78K51 – De leerling kan woorden met ‘s goed schrijven
 • B78K52 – De leerling kan woorden met -tie goed schrijven
 • B78K53 – De leerling kan woorden met -teit of -heid goed schrijven
 • B78K54 – De leerling kan woorden met woorden met een -b goed schrijven
 • B78K55 – De leerling kan woorden met een trema goed schrijven
 • B78K56 – De leerling kan woorden met een hoofdletter goed schrijven
 • B78K57 – De leerling kan Franse leenwoorden goed schrijven
 • B78K58 – De leerling kan Engelse leenwoorden goed schrijven
 • B78K59 – De leerling kan woorden met -th- die klinkt als -t- goed schrijven
 • B78K60 – De leerling kan woorden met -sch (e) goed schrijven
 • B78K61 – De leerling kan woorden met -x- die klinkt als -ks- goed schrijven
 • B78K62 – De leerling kan verkleinwoorden met -aatje, -ootje, uutje en met de uitgang -nkje goed schrijven
 • B78K63 – De leerling kan woorden met een open lettergreep goed schrijven
 • B78K64 – De leerling kan woorden met een gesloten lettergreep goed schrijven
 • B78K65 – De leerling kan meervoudswoorden met een vaste s goed schrijven
 • B78K66 – De leerling kan woorden met -y- goed schrijven
 • B78K67 – De leerling kan samenstellingen met tussen -n- en -s- en het koppelteken goed schrijven
 • B78K68 – De leerling kan meervoudswoorden met onbeklemtoonde -es, -ik, of -et goed schrijven
 • B78K69 – De leerling kan stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden goed schrijven
 • B78K70 – De leerling kan werkwoorden in de tegenwoordige tijd vervoegen
 • B78K71 – De leerling kan sterke werkwoorden in de verleden tijd vervoegen
 • B78K72 – De leerling kan zwakke werkwoorden in de verleden tijd vervoegen
 • B78K73 – De leerling kan werkwoorden in de voltooide tijd vervoegen (voltooid deelwoord)
 • B78K74 – De leerling kan sterke en zwakke werkwoorden benoemen
 • B78K75 – De leerling kan bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden goed schrijven
 • B78K76 – De leerling kan sterke en zwakke werkwoorden vervoegen
 • B78K77 – De leerling kan homoniemen herkennen
 • B78K78 – De leerling kan synoniemen herkennen
 • B78K79 – De leerling kan de leestekens . , : ; ” ” ! ? plaatsen in een zin
 • B78K80 – De leerling kan voegwoorden op een goede manier gebruiken
 • B78K81 – De leerling kan formeel en informeel taalgebruik herkennen
 • B78K82 – De leerling kan de persoonsvorm en het onderwerp vinden in een zin
 • B78K83 – De leerling kan het lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp vinden in een zin
 • B78K84 – De leerling kan de hoofdzin en bijzin vinden in een samengestelde zin
 • B78K85 – De leerling kan het (werkwoordelijk) gezegde vinden in een zin
 • B78K86 – De leerling kan de woordsoorten lidwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en voorzetsel aanwijzen in een zin
 • B78K87 – De leerling kan het aanwijzend, bezittelijk en persoonlijk voornaamwoord vinden in een zin

OEFENKAARTJES 7-8

In De Beweegbox 7-8 vind je 62 setjes oefenkaartjes. In totaal zijn dit zo’n 3000 verschillende oefenkaartjes! Hieronder vind je een complete lijst. Het dikgedrukte setje oefenkaartjes vind je in dit sample pakketje.

Oefenkaartjes

 • 84 st. – groep 7-8 – getalkaartjes tot 1.000.000
 • 84 st. – groep 7-8 – getalkaartjes tot 1.000.000.000
 • 84 st. – groep 7-8 – kommagetalkaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – breukenkaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – tafelsomkaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – grote keersomkaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – grote deelsomkaartjes
 • 42 st. – groep 7-8 – kommagetal deelsomkaartjes
 • 63 st. – groep 7-8 – getalkaartjes 1 t/m 9
 • 63 st. – groep 7-8 – breuken-kommagetal kaartjes
 • 63 st. – groep 7-8 – verhoudingskwartet kaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – afstandskaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – oppervlaktekaartjes
 • 42 st. – groep 7-8 – inhoudsfiguren kaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – inhoudskaartjes liter
 • 84 st. – groep 7-8 – inhoudskaartjes m3
 • 84 st. – groep 7-8 – gewichtskaartjes
 • 84 st. – groep 7-8 – analoge & digitale klokkaartjes
 • 63 st. – groep 7-8 – tijdsduur en tijdstip kaartjes
 • 63 st. – groep 7-8 – prijskaartjes laag
 • 63 st. – groep 7-8 – prijskaartjes hoog
 • 63 st. – groep 7-8 – procentkaartjes
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes ei – ij
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes au – auw – ou – ouw
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes ch – cht
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes ig – lijk
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes i – ie
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes c klinkt als s
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes c klinkt als s
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes c klinkt als k
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes c klinkt als k
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes ge klinkt als zj(u)
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes woorden met ‘s
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes woorden met ‘s
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes woorden met -tie
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes woorden met -tie
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes teit – heid
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes woorden met b
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes trema
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes hoofdletter
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes hoofdletter
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes Franse leenwoorden
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes Franse leenwoorden
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes Engelse leenwoorden
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes Engelse leenwoorden
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes th klinkt als t
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes sch (e)
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes x klinkt als ks
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes x klinkt als ks
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes verkleinwoorden
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 7 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes met -s
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes woorden met y
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes samenstellingen
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes meervoud met es – ik – et
 • 42 st. – groep 8 – spellingkaartjes stoelijk bnw
 • 42 st. – groep 7-8 – werkwoordspellingkaartjes sterk
 • 42 st. – groep 7-8 – werkwoordspellingkaartjes zwak
 • 80 st. – groep 7-8 – werkwoordspellingkaartjes vervoegingen

Hoe werkt De Beweegbox?

Meer weten over de inhoud en de opzet van De Beweegbox?

Meer info!

Andere suggesties…