Skip to main content

Waarom De Beweegbox?

Het is bewezen dat bewegend leren een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling!

In mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs én in mijn bijlespraktijk werk ik al een aantal jaren met bewegend leren en zie ik het positieve effect ervan. Ook merk ik elke dag hoe leuk leerlingen het vinden!

Bewegend leren wordt op veel scholen nog te weinig opgenomen in de dagelijkse praktijk. Veel leerkrachten proberen wel om leren en bewegen aan elkaar te koppelen, maar worstelen tegelijkertijd met de vraag: hoe kom ik aan ideeën, activiteiten en materialen en hoe koppel ik die aan bewust gekozen leerdoelen?

Mijn ervaringen als leerkracht en bijlesjuf, plús mijn passie om bezig te zijn met vernieuwing en ontwikkeling, zijn de basis geweest voor het bedenken van De Beweegbox.
Samen met een enthousiast team hebben we dit idee verder vormgegeven tot wat het nu is: een kant-en-klare box vol met spelkaarten en bijbehorende materialen, allemaal uitgaand van de SLO kerndoelen op taal-, lees- reken- en spellinggebied.

We hebben drie beweegboxen ontwikkeld: voor groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor leerkrachten is het een totaalpakket waarmee ze ‘morgen’ bewegend leren kunnen inzetten, zodat er door leerlingen volop geoefend kan worden met actuele lesdoelen.

Waarom De Beweegbox?

Het is bewezen dat bewegend leren een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling!

Meer bewegen draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van elk kind. Omdat kinderen een groot deel van de dag op school zijn, liggen hier veel kansen. Meer bewegen op school gaat in ieder geval niet ten koste van schoolprestaties, sterker nog: het blijkt dat het ook kan helpen bij het verbeteren van concentratie, rekenvaardigheid en het gedrag van kinderen in de klas.

De Beweegbox is een kant-en-klare box vol met spelkaarten en bijbehorende materialen, allemaal uitgaand van de SLO kerndoelen op taal-, lees- reken- en spellinggebied. Vanuit het werkveld blijkt dat er een grote groep leerkrachten graag aan de slag wil gaan met bewegend leren maar dat het gemis van een compleet pakket mist. Door De Beweegbox wordt bewegend leren

Voor leerkrachten is het een totaalpakket waarmee je ‘morgen’ aan de slag kunt! Er kan door de leerlingen volop geoefend worden met actuele lesdoelen.

 

Bewegend leren

Waarom bewegend leren?

Basisschoolkinderen zitten het grootste deel van de dag: maar liefst zeven uur, waarvan drie uur op school.

Bewegend leren is het aanleren van (nieuwe) informatie door middel van bewegingsactiviteiten. Bewegend leren zet je in om de lesstof inzichtelijk te maken, lesstof te automatiseren en/of om eerder aangeboden leerstof te herhalen. Leerlingen wisselen zittend leren af met een beweegactiviteit. Het zorgt voor meer aandacht, concentratie en motivatie van leerlingen tijdens de les.

Het is duidelijk dat meer bewegen op school nuttig en noodzakelijk is. Wat weten we tot nu toe vanuit onderzoek?

– Bewegend leren gaat niet ten koste van de leerprestaties

– Kinderen die bewegen in de klas kunnen zich langer concentreren. Dit kan worden bereikt door matig tot intensief te bewegen gedurende minimaal 10 minuten of intensief bewegen gedurende minimaal 5 minuten.

– Leerlingen vinden bewegend leren lessen meestal leuker dan reguliere lessen. Ook ervaren leraren in Nederland dat bewegend leren een positieve bijdrage levert aan de motivatie van leerlingen om naar school te gaan.

 

De harde cijfers!

Bewegen op school is nuttig en noodzakelijk!

Hét totaalproduct op het gebied van bewegend leren!

Zelf de inhoud beoordelen? Vraag onze gratis digitale zichtzending aan!

Vraag aan!