Sample pakketje 5-6

20,00 incl BTW

Inhoud

Met dit sample pakketje 5-6 kun je op een laagdrempelige manier kennismaken met De Beweegbox. Je ontvangt één spelkaart en één setje oefenkaartjes in jouw brievenbus!
Je krijgt hiermee een goede indruk van ons lespakket. Dit spel vind je in De Beweegbox 5-6 en is één van de 80 spelkaarten.

Let op!

Dit is een onderdeel van De Beweegbox. Met de aanschaf van enkel dit artikel kun je dit spel spelen. Je ontvangt de spelkaart en de oefenkaartjes. De andere benodigdheden die op de spelkaart worden vermeld worden niet meegeleverd. Dit gaat om: een speelbeker, speelveldmaker en klembordje.

Levertijd

1 werkweek

53 op voorraad

Artikelnummer: 56S Categorie:

Beschrijving

SPELKAARTEN 5-6

In De Beweegbox 5-6 vind je 80 spelkaarten. Hieronder vind je een complete lijst.
De dikgedrukte spelkaart vind je in dit sample pakketje.

Spelkaarten

 • B56K01 – De leerling kan de waarde van cijfers in driecijferige getallen bepalen
 • B56K02 – De leerling kan getallen tot 1000 uitspreken in woorden en ze uitschrijven in letters
 • B56K03 – De leerling kan verder- en terugtellen met sprongen van 1, 2, 5, 10, 25, 50 en 100 op de getallenlijn tot 1000
 • B56K04 – De leerling kan getallen tussen twee andere getallen plaatsen op de getallenlijn tot 100.000
 • B56K05 – De leerling kan getallen aanvullen tot 1000
 • B56K06 – De leerling kan getallen aanvullen tot 10.000
 • B56K07 – De leerling kan kommagetallen tot en met twee decimalen lezen, uitspreken en schrijven
 • B56K08 – De leerling kan kommagetallen met één en twee decimalen vergelijken, ordenen en op een getallenlijn plaatsen
 • B56K09 – De leerling kan getallen tot ten minste 1000 vergelijken, ordenen en globaal op een getallenlijn plaatsen
 • B56K10 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 1000, met overschrijding van het tiental
 • B56K11 – De leerling kan optellen en aftrekken in het getallengebied tot 10.000 zonder overschrijding en kan daarbij een passende schatting maken
 • B56K12 – De leerling kan viercijferige getallen onder elkaar optellen en aftrekken met het DHTE-schema en daarbij eerst een passende schatting maken
 • B56K13 – De leerling kan getallen structureren tot ten minste 1000
 • B56K14 – De leerling kan schattend optellen en aftrekken tot ten minste 1000 en kan daarbij afronden op honderdtal of tiental
 • B56K15 – De leerling kan getallen optellen en aftrekken met twee cijfers achter de komma
 • B56K16 – De leerling kan keersommen maken in het getallengebied tot 100
 • B56K17 – De leerling kan deelsommen maken in het getallengebied tot 100
 • B56K18 – De leerling kan grote keer- en deelsommen maken met ronde getallen
 • B56K19 – De leerling kan splitsend vermenigvuldigen in het getallengebied tot 1000 en daarbij een passende schatting maken
 • B56K20 – De leerling kan splitsend delen in het getallengebied tot 1000 en daarbij een passende schatting maken
 • B56K21 – De leerling kan cijferend vermenigvuldigen zoals 3×42 en 3×751 en daarbij een passende schatting maken
 • B56K22 – De leerling kan uitleggen wat een kwart betekent en hier een eenvoudige berekening mee uitvoeren
 • B56K23 – De leerling kan een heel getal verdelen in gelijke stukken en kent de naam van elk stuk
 • B56K24 – De leerling kan een breuk aanvullen tot een geheel
 • B56K25 – De leerling kan een breuk berekenen als deel van een aantal of hoeveelheid
 • B56K26 – De leerling kan breuken plaatsen op de getallenlijn
 • B56K27 – De leerling kan de standaardmaten m, dm, cm omrekenen
 • B56K28 – De leerling kan de standaardmaten m, dm, cm, mm omrekenen
 • B56K29 – De leerling kan lengtes meten tot op de m, dm, cm en mm nauwkeurig
 • B56K30 – De leerling kan de omtrek van een vierkant en rechthoek berekenen
 • B56K31 – De leerling kan de oppervlakte van een vierkant en rechthoek berekenen
 • B56K32 – De leerling kan m2 omrekenen naar dm2 of cm2 of omgekeerd
 • B56K33 – De leerling kan de standaardmaten l, dl, cl en ml omrekenen
 • B56K34 – De leerling kan kilogrammen omrekenen in gram en omgekeerd
 • B56K35 – De leerling kan gewichtsaanduidingen vergelijken en ordenen
 • B56K36 – De leerling kan alle tijden op de minuut nauwkeurig aflezen op de analoge en digitale klok
 • B56K37 – De leerling kan alle digitale en analoge tijden in elkaar omzetten
 • B56K38 – De leerling kan de tijdsduur tussen twee tijdstippen berekenen in uren en minuten
 • B56K39 – De leerling kan op een maand- en jaarkalender data en dagen aflezen en vragen over tijdsperiodes beantwoorden
 • B56K40 – De leerling kan tijden meten en aflezen met de stopwatch
 • B56K41 – De leerling kan het wisselgeld berekenen
 • B56K42 – De leerling kan munten en biljetten inwisselen tegen andere munten en biljetten
 • B56K43 – De leerling kan gepast betalen met munten en/of biljetten
 • B56K44 – De leerling kan het totaalbedrag bepalen van een aantal munten en/of biljetten
 • B56K45 – De leerling kan woorden met -sch- of -schr- correct schrijven
 • B56K46 – De leerling kan woorden met -ng- of -nk- correct schrijven
 • B56K47 – De leerling kan verkleinwoorden die eindigen op -je, -pje of -etje correct schrijven
 • B56K48 – De leerling kan woorden met ge-, be- of ver- correct schrijven
 • B56K49 – De leerling kan woorden met -ei- en -ij- correct schrijven
 • B56K50 – De leerling kan woorden met -aai-, -ooi-, of -oei- correct schrijven
 • B56K51 – De leerling kan samengestelde woorden met twee medeklinkers achter elkaar correct schrijven
 • B56K52 – De leerling kan woorden met -eer-, -oor- of -eur- correct schrijven
 • B56K53 – De leerling kan woorden met -eeuw, -ieuw of -uw correct schrijven
 • B56K54 – De leerling kan woorden met -a-, -o- of -u- correct schrijven
 • B56K55 – De leerling kan woorden met -au-, -auw-, -ou- of -ouw- correct schrijven
 • B56K56 – De leerling kan woorden met -ch- of -cht- correct schrijven
 • B56K57 – De leerling kan woorden met de -d- die klinkt als -t- correct schrijven
 • B56K58 – De leerling kan woorden met een open lettergreep correct schrijven
 • B56K59 – De leerling kan woorden met een gesloten lettergreep correct schrijven
 • B56K60 – De leerling kan woorden waarbij de f in een v verandert correct schrijven
 • B56K61 – De leerling kan woorden waarbij de s in een z verandert correct schrijven
 • B56K62 – De leerling kan woorden met -em-, -elen-, -enen- of -eren- correct schrijven
 • B56K63 – De leerling kan woorden die eindigen op -ig of -lijk correct schrijven
 • B56K64 – De leerling kan woorden met de -i- die klinkt als -ie- correct schrijven
 • B56K65 – De leerling kan woorden met een -c- die klinkt als -s- correct schrijven
 • B56K66 – De leerling kan woorden met een -c- die klinkt als -k- correct schrijven
 • B56K67 – De leerling kan woorden met -ge- die klinkt als -zj(u)- correct schrijven
 • B56K68 – De leerling kan woorden die beginnen of eindigen met ‘s correct schrijven
 • B56K69 – De leerling kan woorden met -tie- correct schrijven
 • B56K70 – De leerling kan woorden met -teit- of -heid- correct schrijven
 • B56K71 – De leerling kan sterke en zwakke werkwoorden benoemen
 • B56K72 – De leerling kan een zin in de tegenwoordige tijd omzetten in de verleden tijd en andersom
 • B56K73 – De leerling kan letterlijk en figuurlijk taalgebruik herkennen in een zin
 • B56K74 – De leerling heeft kennis van spreekwoorden en gezegden
 • B56K75 – De leerling kan de leestekens . , : ‘ ‘ ! ? plaatsen in een zin
 • B56K76 – De leerling kan woorden in enkelvoud omzetten in meervoud en andersom
 • B56K77 – De leerling kan van twee zinnen één zin maken met een voegwoord
 • B56K78 – De leerling kan de persoonsvorm en het onderwerp vinden in een zin
 • B56K79 – De leerling kan de woordsoorten lidwoord, werkwoord en zelfstandig naamwoord aanwijzen in een zin
 • B56K80 – De leerling kan de woordsoorten lidwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en voorzetsel aanwijzen in een zin

OEFENKAARTJES 5-6

In De Beweegbox 5-6 vind je 57 setjes oefenkaartjes. In totaal zijn dit zo’n 3000 verschillende oefenkaartjes! Hieronder vind je een complete lijst. Het dikgedrukte setje oefenkaartjes vind je in dit sample pakketje.

Oefenkaartjes

 • 84 st. – groep 5-6 – getalkaartjes tot 1000
 • 42 st. – groep 5-6 – springkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – getalkaartjes tot 100.000
 • 84 st. – groep 5-6 – kommagetalkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – somkaartjes tot 10.000
 • 63 st. – groep 5-6 – somkaartjes tot 1000
 • 80 st. – groep 5-6 – getalkaartjes 0 t/m 9
 • 84 st. – groep 5-6 – splits deelsomkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – grote keersomkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – breukenkaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – afstandskaartjes
 • 63 st. – groep 5-6 – oppervlaktekaartjes
 • 84 st. – groep 5-6 – inhoudskaartjes
 • 84 st. – groep 5-6 – analoge en digitale klokkaartjes
 • 84 st. – groep 5-6 – tijdsduurkaartjes
 • 84 st. – groep 5-6 – prijskaartjes
 • 50 st. – groep 5-6 – tafelsomkaartjes tafels 1 t/m 5
 • 50 st. – groep 5-6 – tafelsomkaartjes tafels 6 t/m 10
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes sch – schr
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ng – nk
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ng – nk
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes verkleinwoorden
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes verkleinwoorden
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ge – be – ver
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ei – ij
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ei – ij
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes aai – ooi – oei
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes samengestelde woorden
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes samengestelde woorden
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes eer – oor – eur
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes eeuw – ieuw – uw
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes a – o – u
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes au – auw – ou – ouw
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes au – auw – ou – ouw
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ch – cht
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ch – cht
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes d klinkt als t
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes open lettergreep
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes gesloten lettergreep
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes f verandert in v
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes f verandert in v
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes s verandert in z
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes s verandert in z
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes em – elen – enen – eren
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes em – elen – enen – eren
 • 42 st. – groep 5 – spellingkaartjes ig – lijk
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ig – lijk
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes i klinkt als ie
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes c klinkt als s
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes c klinkt als k
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes ge klinkt als zj(u)
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes woorden met ‘s
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes woorden met tie
 • 42 st. – groep 6 – spellingkaartjes teit – heid
 • 42 st. – groep 5-6 – werkwoordspellingkaartjes

Hoe werkt De Beweegbox?

Meer weten over de inhoud en de opzet van De Beweegbox?

Meer info!

Andere suggesties…